HỘI THÁNH NGUỒN SỐNG - 14061 CHESTNUT ST, WESTMINSTER CA 92683
Trưa Chủ Nhật, 2:00 & Thứ Tư, 7:30 Tối - (714) 206-4320
  TỐI THỨ 4, HỌC KINH THÁNH 7:30 
  14061 CHESTNUT ST, WESTMINSTER, CA                                                                                          714.206.4320                                                                                       
            TRƯA CHỦ NHẬT 2:00 
               FRIDAY AT 7:30 PM
   TỐI THỨ 3, NHÓM CẦU NGUYỆN 8:00

mỤC SƯ  giáo sĩ -TRẦN HỒNG NHẬT

                            ELIZABETH TRẦN

Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; 

những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới. II Cor5:17

"VÌ NƯỚC TRỜI ĐƯỢC CHƯNG TỎ BẰNG NĂNG LỰC CHỨ KHÔNG PHẢI BẰNG LỜI NÓI" 

i CÔ-RINH-TÔ 4:20

"...Hễ đặt tay lên kẻ đau,
thì kẻ đau sẽ được lành." Mác 16:18b 

MISSIONARY PASTOR - DanielWinkowitsch

ĐỂ THỰC HIỆN SỨ MỆNH CHÚA GIAO THEO MA-THI-Ơ 28:18-20 VÀ MÁC 16:15-20, HỘI THÁNH NGUỒN SỐNG LUÔN SẲN SÀNG CẦU NGUYỆN CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI CÓ NHU CẦU, NHẰM MANG TINH YÊU VÀ QUYỀN NĂNG CỦA CHÚA GIÊ-SU VÀO TRONG CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM TẠI MỸ VÀ KHẮP NỚI TRÊN THẾ GIỚI, CHÚNG TÔI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CẦU NGUYỆN CHỮA BỆNH QUA ĐIỆN THOẠI. NẾU AI Ở MỸ CÓ THỂ GỌI VÀO SỐ ĐIỆN THOẠI +1 714. 206.4320 (Có thể dùng Zalo, hoặc Viber để gọi từ khắp nới trên thế giới để không tốn tiền cước)

 

Hội Thánh Nguồn Sống
14061 Chestnut St, Westminster, CA 92683
Chúa Nhật 2pm-4pm
Thứ 4: 7:45-9:15pm
Mục sư Trần Hồng Nhật & Elizabeth Trần
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. HOẶC This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.HoiThanhNguonSong.Org
www.youtube.com/NguonSongChurch

Địa Chỉ Hội Thánh

14061 Chestnut St,

Westminster, CA 92683

Cell: (714)-206-4320

Email: HoiThanhNguonSong@Gmail.com

Website: HoiThanhNguonSong.Org

https://facebook.com/NguonSongChurch

https://facebook.com/NhatTran2011

https://youtube.com/NguonSongChurch

https://twitter.com/nguonsongchurch


Giờ Sinh Hoạt của Hội Thánh

Lễ Chính: 2:00 Trưa, Chủ Nhật

12h45 - 1h30 Chủ Nhât: Lớp Giáo Lý Căn Bản

7h Tối Thứ 3, Phát thức ăn, 8h-9h Cầu Nguyện

7h30 Tối Thứ 4, Nhóm học kinh thánh tại nhà

7h30 Tối - Thứ 6 - Nhóm Tiếng Anh 

4h30 chiều - 6h30: Thứ 7 - Tập Hát

Địa chỉ gửi thư

14061 Chestnut St, Westminster, CA 90680

Hội Thánh Nguồn Sống

Mục sư Trần Hồng Nhật & Elizabeth Tran

Website: thetransministry.com

Email: elizabethtran@usmissioins.org

          tranhongnhat2009@gmail.com


HỘI THÁNH NGUỒN SỐNG - THE SOURCE OF LIFE CHURCH

Copyright © 2013. All Rights Reserved.